DNEVNO ČIŠČENJE

Dnevno čiščenje

  • brisanje prahu
  • sesanje / pometanje talnih oblog
  • čiščenje sanitarij z dezinfekcijo
  • pomivanje trdih talnih oblog
  • odstranjevanje odpadnega papirja

Delovno okolje je prostor, kjer preživite večji del dneva, zato je zelo pomembno, kako se na delu počutite. Z izbiro naših storitev čiščenja lahko poskrbite za večjo urejenost in manj motenj na delovnem mestu. Z vso skrbnostjo vzdržujemo red in čistočo v vaših pisarnah, sejnih sobah, čajnih kuhinjah, hodnikih, dvigalih ter ostalih prostorih. Redno vzdržujemo čistočo vseh površin, praznimo koše za smeti, brišemo prah in odtise z vrat ter steklenih površin. Dnevno čistimo sanitarije ter vam na vašo željo dobavljamo in nameščamo higiensko-sanitarni material.

 

Za vsa dela velja prehodni dogovor med naročnikom in izvajalcem.

Scroll to Top
Pokličite nas!